Tågen letter

Tågen Letter

Tågen Letter er idrætsforeningens blad med idræt- og kultur information, bl.a. med information fra de forskellige afdelinger. Tågen Letter trykkes i ca. 1.500,- eksemplarer og omdeles i lokalområdet 6 gange om året.