Om området

Historie

Sognet hører under Årslev kommune på Fyn og omfatter landsbyerne Nørre Lyndelse, Lumby, Freltofte og Dømmestrup samt bebyggelserne Søsted og Lindeskov. Mosen Sortelung og godset Bramstrup med rødder tilbage til tiden under Valdemar Sejr ligger i den nordlige udkant af sognet.

Nørre Lyndelse er kendt som komponisten Carl Nielsens fødested. Han blev født i Sortelung den 9. juni 1865 som nr. 7 i en børneflok på 12. Faderen Niels Jørgensen var maler og landsbyspillemand. Senere købte familien et lille hus i den anden ende af sognet. Huset er nu indrettet som museum.
I Nr. Lyndelse kan man se tre bronzeskulpturer til minde om Carl Nielsen. De er alle lavet af Carl Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen: Der er den lille fløjtespiller på Albanivej, en buste af Carl Nielsen i skolegården på Carl Nielsen Skolen og en rytterstatuette Pegasus indenfor på skolen. Sidstnævnte er et forstudium til den store rytterstatue på Grønningen i København.

En anden kendt kunstner fra sognet er billedhuggeren Keld Moseholm Jørgensen. Han er født i 1936 i Lumby og har boet her indtil for nylig. En vandkunst med nogle af hans “små tykke mænd” står midt i Nr. Lyndelse, dér hvor gadekæret lå indtil 1990.

Beliggenhed

Nr. Lyndelse/ Nr. Søby ligger placeret lidt syd for Odense, tæt nok på til at man kan nyde byens tilbud – men også  langt nok væk til, at man har naturen og landlivet helt tæt på.

Natur

To af de fynske åer har deres udspring i området, Lindved Å i Houlung/Gammellung Mose og Vindinge Å i Freltofte Mose. Lindved Å løber igennem de to sogne fra syd til nord og passerer undervejs Søby Sø. Åen har dannet afløb for en isrand umiddelbart øst herfor. Landet øst for åen er ret højtliggende og bakket, især omkring Freltofte, hvor det kulminerer med 69 m o.h. Jordene er gennemgående lerede, men mange steder våde og moseagtige (Houlung, Gammellung, Freltofte Mose, Lumbylung og Sortelung). Sandjorde findes øst for Freltofte og omkring Lindved Å. Mindre skovarealer findes omkring Lindved Å. De største skovbevoksninger er Røjle Skov mellem Freltofte og Nr. Søby og Dyrehaven mellem Nr. Søby og Dømmestrup.