Nyt fra lokalrådet

Coronakrisen har haft betydning for den årlige generalforsamling

Den 11 april blev det umuligt på grund af Corona situationen at afholde generalforsamling efter vedtægterne, der foreskrev afholdelse inden udgangen af marts måned.

På lokalrådets møde d. 17 marts blev det besluttet at sløjfe årets generalforsamling og genvælge de genopstillede Erik Nielsen, Svend Johnsen og Steen Christensen, som var tiltrådt for Frederik Gram Madsen, som udtrådte i 2019 på grund af arbejdspres.

Søren Jensen var flyttet til Faaborg og kunne derfor ikke mere være medlem af lokalrådet og i hans sted besluttede lokalrådet at vælge Sarah Primsø. Søren var ikke på valg, så Sarah bliver hermed valgt for ét år.

Som suppleanter blev Sven Caning og Frederik Gram Madsen valgt og som henholdsvis revisor og revisorsuppleant blev Jesper Fabricius og Bente Fugl valgt.

Lokalrådet håber på forståelse for den valgte løsning.

Der skal lyde en stor tak til Søren Jensen for hans store arbejde i lokalrådet, hvor han blandt har været en præcis og velskrivende sekretær.