Lokalrådet indkalder til generalfosamling

Generalforsamling i

Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne.

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00.

På Skullerodsholm Smedestræde 2. Nr. Lyndelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1.  Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Det kommende års aktiviteter.
  6. Godkendelse af budget for næste år.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter.

På valg: Bestyrelsen: Erik Nielsen, Svend Johnsen, Thyra Langkilde, Steen Christensen, Søren Jensen.

      Suppleanter: Sven Caning,

      9. Valg af revisor samt suppleant.

           På valg: Revisor Jesper Fabricius.

           Revisor sup. Bente Fugl.

      10. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød.

Husk tilmelding til traktement. Senest den 17. marts til Karen Brandt 6590 1610. el. 30 95 91 09