Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne. Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00. I Brugerhuset Varmestuen Røjlevej 6 B Nr. Søby. Dagsorden ifølge vedtægterne.
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Det kommende års aktiviteter.
 6. Godkendelse af budget for næste år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Generalforsamling iLokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne. Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00. I Brugerhuset Varmestuen Røjlevej 6 B Nr. Søby. Dagsorden ifølge vedtægterne.
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Det kommende års aktiviteter.
  6. Godkendelse af budget for næste år.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter.
  På valg: Bestyrelsen: Søren Jensen, Kurt Rosenfeldt, Karen Brandt. Suppleanter: Sven Caning, Steen Christensen
  1. Valg af revisor samt suppleant.
  På valg: Revisor Kirsten Jensen. Revisor sup. Bente Fugl.
  1. Eventuelt.
  Forslag til generalforsamlingen, skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød. Husk tilmelding til traktement. Senest den 19. marts til Karen Brandt 6590 1610. el. 30 95 91 09