Lokalrådet har konstitueret sig

På lokalrådets telefonmøde d. 14 april besluttedes:

Erik Nielsen, Formand

Steen Christensen, Næstformand

Karen Kiel Brandt, Kasserer

Svend Johnsen, Sekretær

Kurt Rosenfeldt

Thyra Langkilde

Sarah Primsø