Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse -Nr. Søby og omegne.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i Carl Nielsen Salen, Lumbyvej 64, Nr.Lyndelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød. Dagsorden og vedtægter på nrlyndelse-nrsoeby.dk. Husk tilmelding til traktement, senest den 21. marts 2023 til: Karen Brandt 6590 1610 – 3095 9109 el. karen@flojborg.dk