Bestyrelse i lokalrådet 2023

Formand: Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse                   
Tlf. 65 90 20 73 / 6165 9761                        erikellen@aarslevnet.dk 

Næstformand: Thyra Langkilde Bramstrup 1. Nr. Lyndelse
Tlf. 40317229 / 65 95 80 50                           thyra@bramstrup.dk

Sekretær: Sven Caning Radbyvej 5 Nr. Søby
Tlf. 32 95 07 97                                             sc@headsetshop.dk2.

Kasserer: Karen Kiel Brandt Egevej 18 Nr. Lyndelse             
Tlf. 65 90 16 10 / 30959109                            karen@flojborg.dk 

Medlem: Sarah Primsø Søndergård 42 Nr. Lyndelse.
Tlf. 27218362                                            sarahprimsoe@gmail.com                                                                                                                          

Medlem: Ann-Britt Hauken Pilevej 13 Nr. Lyndelse
Tlf. 81 61 81 31                                             abwh87@gmail.com  

Medlem: Kim Kildegaard Rødeledvej 2 Nr. Søby                
Tlf. 21 20 03 14                            kim@kildegaards-maaleteknik.dk

Suppliant: 1. Kurt Rosenfeldt Søvej 23 D Nr. Søby 
Tlf. 4076 7475                                               pia.kurt23@gmail.com

Suppleant: 2: Frederik Grann Madsen Sortelung 8 Nr. Lyndelse             
Tlf. 30 22 62 43                                                    frederik@sortelung.dk

Suppleant: 3 Signe Jackson Lindelyvej 3 Nr. Søby                     
Tlf. 60 13 21 97                                        signejackson@hotmail.com                                                                                                                                

Revisor: Jesper Fabricius Egevej 20 Nr. Lyndelse                  
Tlf. 21 25 13 50                                  JesperFabricius@hotmail.com

Revisorsupp: Bente Fugl Bihlsvænget 10 Nr. Lyndelse
Tlf. 2971 6709                                         os@fuglene.dk