Nyheder

Carl Nielsens fødselsdag mandag den 9. juni 2014

Fødselsdagen falder i år sammen med 2. pinsedag.

I Carl Nielsens Barndomshjem fejres dagen kl. 14-16.30 med herlig folkemusik, taler og fællessang og forhåbentlig masser af solskin.
Som sædvanlig står Vennekredsen for morgenhejsning af flaget ved mindestenen i Sortelung kl. 9. – Vennekredsen sørger for, at flaget tages ned igen kl. 19, og der synges
traditionen tro nogle af Carl Nielsens sange.
Efterfølgende bliver der mulighed for at drikke aftenkaffen hos Hedvig Rasmussen i “Salen”, Nr. Lyndelse gl. Kro, Albanivej 22. Her bliver der mere fællessang, levende musik og korsang. – Alle er velkomne.