Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Det lokalhistoriske arkiv drives af Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening og holder til på Nr. Søby gamle Skole, nu Børnehuset Symfonien, Røjlevej 22, Nr. Søby. Samme sted kan man finde Nørre Søby Sogns Lokalarkiv, der har åbent de samme dage og tidspunkter som Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv. De to arkiver har udgang til samme store rum, hvor der går en vindeltrappe op til 1. sal.

Hvordan finder man Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv? – og hvornår er der åbent? På grund af flytning til nye lokaler i Børnehuset Symfonien er det lokalhistoriske arkiv lukket og nedpakket indtil sidst i januar 2017. Fra februar vil arkivet som hidtil have åbent 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17. Derudover vil arkivet kunne besøges efter særlig aftale med arkivleder Jens B. Willumsen, tlf. 65 90 18 12. Adgangen til arkivet sker via en sideindgang  helt mod øst, dvs. helt til venstre ad en sti bag hegnet – set fra den store parkeringsplads ud mod Røjlevej. Der vil senere blive opsat et skilt, som viser vejen til indgangen. Indenfor er det den blå dør nr. 1, som fører ind til Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Al post sendes til arkivleder Jens Benoni Willumsen, Birkelyvej 52, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev.
Tlf. 65 90 18 12. – E-mail: jens.benoni@privat.dk . Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Arkiv