Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening

Bestyrelsen for Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening vil gerne byde velkommen til sæsonen  2019 – 2020.
Medlemspris 150 kr. reg. 0828 konto 0003520536.
Medlemmerne har fortrinsret til arrangementerne. Ægtefæller/samlevere er velkomne til medlemspris.
Meld dig ind. Det er en fordel for foreningen og for dig.
Ved samkørsel betales 20 kr. til chaufføren.
For alle arrangementerne gælder dette, at tilmelding bedes foretaget til
Aase Skovbjerg Jensen aaseskovbjerg@hotmail.com eller tlf. 26 84 51 10. Bedst mellem kl. 18.00 og 20.00

Program og vedtægter kan ses på www.skullerodsholm.dk og www.nr.lyndelse-nr.soeby.dk

Bestyrelsen 2019 – 2020

Formand:
Karen Kiel Brandt, Egevej 18, tlf.  65 90 16 10, mail: karen@flojborg.dk
Næstformand / presseansvarlig:
Lena Jørgensen, Albanivej 61, tlf. 20 44 99 39
mail: albanivej61@gmail.com
Kasserer / Tilmeldingsansvarlig:
Aase Skovbjerg Jensen, Carl Nielsensvej 90, tlf. 26 84 51 10,
mail: aaseskovbjerg@hotmail.com
Sekretær:
Bente Veller, Carl Nielsensvej 33, tlf. 60 56 34 38, mail: bente.veller@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Inge Sørensen, Dømmestrupvej 22, tlf. 65 90 20 85 / 29 17 30 85

MobilePay: 26 845 110

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Program 2019-2020

 1. Museumsbesøg på Hestehavegård.
  Onsdag den 18. september 2019 kl. 16.00
  Lokalt museum med mange ting fra lokalområdet.
  Sted: Søstedvej 19, Søsted, 5792 Årslev
  Tilmelding senest 10. september 2019
  Vi fylder bilerne op ved Kirkepladsen kl. 15.45
  Max. 40 personer.
  Traktement: Kaffebord kr. 65,00
 2. Foredrag om Forever Mindfuel.
  Torsdag den 24. oktober kl. 19.00
  Judy fortæller om sin virksomhed.
  Sted: Albanivej 28, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
  Tilmelding: Senest 16. oktober 2019
  Max. 20 personer. Ekstra arrangement kan arrangeres, hvis der er interesse.
  Kr. 25,00
 3. Et foredrag om Poul Reichardt.
  Fredag den 22. november 2019 kl. 19.00
  Anne-Sofie Storm Wesche fortæller og viser filmklip med og om Poul Reichardt.
  Sted: Carl Nielsen Salen, Carl Nielsen Skolen
  Tilmelding: senest 14. november 2019
  Max 60 personer.
  Traktement: Platter, Kr. 150,00, Gæster kr. 175,00.
 4. “Bedstemødre er også en slags mennesker”
  Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00
  Lisbeth Svensmark kommer og fortæller.
  Sted: Carl Nielsen hallen. Klublokalet.
  Tilmelding: senest den 15. januar 2020
  Traktement: Kaffe og brød, kr. 50,00
 5. Sang og historie ved Per Thorhauge.
  Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00
  Per Thorhauge kommer til Nr. Lyndelse og synger og fortæller historier for os.
  Sted: Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse
  Tilmelding: Senest 12. februar 2020,
  Max. 50 personer
  Traktement: Let anretning, kr. 100,00.
 6. Rundvisning på Museum og Gartneri.
  Søndag den 22. marts 2020 kl. 13.30.
  Vi besøger Hudevad Smedemuseum og Gartnerens Blomstersalg i Langskov, hvor der er mulighed for at handle. Kontant eller MobilePay.
  Sted: Åbrinken 10, Hudevad og Skiftemose 1, Langeskov.
  Tilmelding: senest 14. marts 2020.
  Traktement: Kaffe og kage, kr. 50,00.
 7. Generalforsamling
  Onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00.
  Dagsorden iflg. vedtægterne.
  Kun medlemmer har stemmeret.
  Efter generalforsamlingen kommer Nicklas Havlit med et show til grin og undren, magi og tankelæsning.
  Sted: Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse.
  OBS som noget nyt: Tilmelding senest 14. april 2020.
  Traktement: Smørrebrød, medlemmer gratis, gæster kr. 75,00