Nr. Lyndelse og Omegn Oplevelser og Fællesskab

Bestyrelsen for Nr. Lyndelse og Omegn Oplevelser og Fællesskab vil gerne byde velkommen til sæsonen  2023 – 2024.

Kontingentet på 200 kr. – som gælder for alle – betales på konto 0828 – 0003520536  eller kontant – ring eller skriv til en i bestyrelsen (ikke på mobil-Pay) 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet stiger til kr. 200 for alle. Hvis begge i en husstand vil være medlemmer, er det altså kr. 400.

Kontingent skal betales senest den 1. september 2023.

Ønsker du ikke at være medlem mere,  så skriv eller ring til én i bestyrelsen.
Hvis du ændrer adressem.m., så husk at give besked.

Medlemmerne har fortrinsret til arrangementerne.
Meld dig ind. Det er en fordel for foreningen og for dig.
Ved samkørsel betales 25 kr. til chaufføren.
For alle arrangementerne gælder dette, at tilmelding bedes foretaget til
Aase Skovbjerg Jensen aaseskovbjerg@hotmail.com eller tlf. 26 84 51 10. Bedst mellem kl. 18.00 og 20.00

Bestyrelsen 2022 – 2023

Formand:
Karen Kiel Brandt, Egevej 18, tlf.  65 90 16 10,
mail: karen@flojborg.dk
Næstformand / :
Helle H. T. Knudsen, Rughavegårdsvej 36, tlf. 22 76 74 22
mail: helletornoe@gmail.com
Kasserer / Tilmeldingsansvarlig / Sekretær:
Aase Skovbjerg Jensen, Carl Nielsensvej 90, tlf. 26 84 51 10,
mail: aaseskovbjerg@hotmail.com
Presseansvarlig:
Karen Marie Bertelsen, Bøgevej 16, tlf. 41 82 19 56
mail: bertelsen@nrlyndelsenet.dk
Sekretær:
Susanne Illum Pedersen, Langagergyden 16C, tlf. 28 94 73 95
mail: suilpe1970@gmail.com

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Program 2023-2024

Arrangement:                     ”Humlemagasinet”
Dato og tid:                         –tirsdag den 5. september 2023 kl. 13.30
Sted:                                    –Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup
Tilmelding:                         – senest tirsdag den 29. august
Samkørsel:                          – Kirkepladsen kl. 13.00             
Traktement:                        – kaffe/te kan medbringes eller købes        
Pris:                                     –120 kr. (konto eller kontant) / ikke medlemmer – 150 kr.

Arrangement:                     ”Affaldssortering.” Claus Malling fra FFV fortæller om sorteringen
Dato og tid:                         –tirsdag den 28. november 2023 kl. 19.00  
Sted:                                     –Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse
Tilmelding:                          –senest torsdag den 21. november
Traktement:                        -landgangsbrød – øl og vand og vin
Pris:                                     –120 kr. (konto eller kontant) / ikke medlemmer – 150 kr.

Arrangement:                     ”Hørvævsmuseet og Skodamuseet”
Dato og tid:                         –mandag den 11. marts 2024 kl. 14.00
Sted:                                    -Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg
Tilmelding:                          -senest 26. februar 2024
Samkørsel:                          -Kirkepladsen kl. 13.30
Traktement:                       –kaffe og kage 
Pris:                                  –160 kr. (konto eller kontant) / ikke medlemmer – 200 kr.

Arrangement:                     ”Generalforsamling.” Torben Rasmussen fortæller om sit arbejde ved politiet
Dato og tid:                         -torsdag den 25. april 2024 kl. 19.00            
Sted:                                    – Klublokalet ved Carl Nielsen Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse
Tilmelding:                          – senest torsdag den 18. april 2024                   
Traktement:                        – let anretning – øl/vand/vin
Pris:                                     -foredraget koster 20 kr. pr. person, bespisningen er gratis for medlemmer,
ikke medlemmer -100 kr.