Nørre Søby Lokalarkiv

Nørre Søby Lokalarkiv :

Nørre Søby Lokalarkiv er på mange måder byens livsnerve. Uden fortid ingen fremtid, eller sagt på en anden måde, så er det kun med historien som baggrund, at man kan forstå sin nutid og dermed fremtiden, efterhånden som den dukker op. Igennem alle de år Skulderbladet har eksisteret, har det kunnet takke Nørre Søby Lokalarkiv og dets dybt engagerede leder Aase Reffstrup, for mange spændende, velskrevne og altid til den mindste detalje korrekte beskrivelser af Nørre Søbys fortid, fjern som nær.

Nørre Søby Lokalarkiv holder til på Nr. Søby gamle Skole, nu Børnehuset Symfonien, Røjlevej 22, Nr. Søby.

Fra februar vil arkivet som hidtil have åbent 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 14-17.