Lokalrådet

 Bestyrelse i Lokalråd! 2021!

Formand: Erik Nielsen, Egevej 16, Nr. Lyndelse
Tlf.: 65902073 / 61659761 erikellen@aaarslevnet.dk

Næstformand: Thyra Langkilde Bramstrup 1. Nr. Lyndelse
Tlf. 40317229 / 65958050        thyra@bramstrup.dk

Sekretær: Sven Caning Radbyvej 5 Nr. Søby
Tlf. 32 95 07 97                         sc@headsetshop.dk2.

Kasserer: Karen Kiel Brandt Egevej 18 Nr. Lyndelse
Tlf. 65 90 16 10 / 30959109     karen@flojborg.dk 

Medlem: Sarah Primsø Søndergård 42 Nr. Lyndelse.
Tlf. 27218362                            sarahprimsoe@gmail.com                                                    

Medlem: Ann-Britt Hauken Pilevej 13 Nr. Lyndelse
Tlf. 81 61 81 31                       abwh87@gmail.com                                                                              

Medlem: Kurt Rosenfeldt Søvej 23 D Nr. Søby  
Tlf. 4076 7475 pia.kurt23@gmail.com

Suppleanter 1:
Suppleant:2: Frederik Gram Madsen Sortelung 8 Nr. Lyndelse
Tlf. 30 22 62 43

Revisor: Jesper Fabricius,Egevej 20, Nr. Lyndelse  
Tlf. 2125 1350 JesperFabricius@hotmail.com                                     

Revisorsupp:
Bente Fugl, Bihlsvænget 10, Nr. Lyndelse
Tlf: 2971 6709 os@fuglene.dk