Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne

18. maj 2021 @ 19:00 21:30

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Det kommende års aktiviteter.
 6. Godkendelse af budget for næste år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter.
  På valg: Bestyrelsen: Sara Primsø, Kurt Rosenfeldt og Karen Brandt
    Suppleanter: Valg af 2 suppleanter.
 9.  Valg af revisor samt suppleant.
     På valg: Revisor Jesper Fabricius.
        Revisor sup. Bente Fugl.
 10. Eventuelt.
  Forslag til generalforsamlingen, skal være lokalrådet i hænde senest 14 dage før. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød. Husk tilmelding til traktement. Senest den 12. maj til Karen Brandt 6590 1610. el. 30 95 91 09
  Ps. Dette forudsætter, at forsamlingsforbuddet lempes.