1. SPADESTIK

Kære aktør eller interessent i Nr. Lyndelse. Så er vi så langt med byfornyelsen iLæs videre

Bestyrelse i lokalrådet 2023

Formand: Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse                   Tlf. 65 90 20 73 / 6165 9761       Læs videre

Vedtægter for Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne.

§ 1.  Lokalrådets navn, status og hjemsted Stk.1. Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. SøbyLæs videre

Lokalrådets beretning for 2022

Beretning for året 2022 Corona pandemien er ebbet ud og vi kan nu igen deltageLæs videre

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse -Nr. Søby og omegne.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i Carl Nielsen Salen, Lumbyvej 64, Nr.Lyndelse. DagsordenLæs videre

Lokalrådets beretning året 2021

Første halvdel af 2021 var stærkt præget af Corona- pandemien med få møder til følge.Læs videre

Indvielse og borgermøde om udviklingsplaner for Nr. Lyndelse

Vær med til indvielse af forskønnelsen af Søndergård-udstykningen i Nr. Lyndelse lørdag den 5. marts.Læs videre

FÆLLESSPISNING PÅ SKULLERODSHOLM

Der startes igen fællesspisning på SKULLERODSHOLM første fredag i måneden. 1. gang. den 3. septemberLæs videre

Lokalrådets beretning 2020.

Året 2020 var stærkt præget af Corona – pandemien med forsamlingsforbud og en masse aflysningerLæs videre