Referat fra generalforsamling for lokalråd 2015

1 Valg af dirigent Edmund Pedersen

 

2 Valg referent og eventuelle stemmetællere Sven Caning, referent

Stemmetællere, Kristine Kjærsig og Preben

 

 

 

3 Formandens beretning

 

Beretning er godkendt.

 

Spm til beretningen. Et fuldtidsjob? Nej en koordinerende opgave og funktion.

 

Hal og idrætsforening har igangsat et projekt der åbner op for fremtidig udvidelse.

 

Den nye udstykning i Nr. lyndelse Visualiseres til Økodag på Søbysøgaard. Plancherne påtænkes at blive ophængt i brugsen

 

4 Revideret årsregnskab Lokalrådetsregnskab. Jf. bilag.

Regnskab godkendt

 

Hjertestarter regnskab

 

I alt indsamlet godt 60000,-

 

Efter indkøb er der ca 7000,- til vedligeholdelse af de eksisterende hjertestartere i lokalrådsregi.

 

 

5 Kommende års aktiviteter Stiprojekt

Fibernet

Erhvervsråd

Ungdomsråd

Hjemmeside, forbedring af kendskab til hjemmesiden.

Revision af udviklingsplan.

Velkomstpakke/ pose med gavekort/ blomster/ personligt besøg.

 

 

 

6 Godkendelse af budget og kontingent

 

Budget godkendt.

 

Kontingent som sidste år.

7 Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

 

Paragraf 6 skal omformuleres til noget mere letforståeligt. Bestyrelsen ønsker en omformulering så man ikke skal annonce selve punkterne til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal stadig indkaldes som hidtidigt.

Paragraf 6 ændres så følgende tekst er gældende: Indkaldelserne skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

 

 

Svend
8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

 

a.       Sven Caning Modtager ikke valg

b.      Karen Brandt

c.       Nyt medlem

 

d.      Suppleanter:

–          Arne Christoffersen på valg

–          Hanne Christensen, på valg

 

Bestyelse valgt:

a.       Mette Berents, Nr. Lyndelse

b.      Søren Jensen, Dømmestrup

c.       Karen Brandt, Nr. Lyndelse

 

Suppleant:

 

1.                                 Claus Jeppesen, Nr. Lyndelse

2.                                 Sven Caning, Nr. Søby

Data om bestyrelsen:

 

Erik Nielsen  Egevej 16 Nr. Lyndelse

Tlf. 6590 2073 / 6165 9761        erikellen@aarslevnet.dk

Kristine Kjærsig  Kirkesøvej 20 Nr. Søby

Tlf. 7124 3474

kristinekjaersig@gmail.com

 

Karen Kiel Brandt  Egevej 18 Nr. Lyndelse

Tlf. 6590 1610 / 30959109

karen@flojborg.dk

 

 

Else Larsen Odensevej 6 Nr. Søby

Tlf. 2485 1129                                                             e-larsen@privat.dk

 

Svend Johnsen Mosevej 17 Freltofte

Tlf. 21458845

svendjohnsen@gmail.com

 

Søren Jensen Dømmestrupvej 45B  Dømmestrup

Tlf. 5074 3156

revisor@sorensus.dk

 

Mette Behrndtz Albanivej 15 Nr. Lyndelse

Tlf. 6590 2663

mbb@km.dk

 

Suppleanter

 

1.       Claus Jeppesen Dømmestrupvej 12 Nr. Lyndelse Tlf.3049 7397

clausjeppesen@gmail.com

 

2.       Sven Caning  Radbyvej 5 Nr. Søby

Tlf. 3295 0797

sc@headsetshop.dk

 

 

9 Valg af revisor

 

Revisor Kirsten Jensen Gammelgårdsvej 28 Nr. Søby

Tlf. 6590 1844 / 30257945

kirsten@fista.dk

Revisorsupp; Bente Fugl Bihlsvænget 10 Nr. Lyndelse

Tlf. 6590 1605 / 2971 6709

os@fuglene.dk

 

10 Evt. o29 71 67 09

5792 Årslev

28 52 68 48

o30 60 58 88

§65 90 18 37

 

Situationen omkring belysning i området er kritisabel. Lokalrådet opfordres til at opsøge teknisk forvaltning og lægge pres på en afklaring.

 

Sammenlægning af blade. Mødet i ”bladudvalget” for 2 årsiden afstedkom ikke en mulig sammenlægning. Kirkebladene var ikke interesserede sammenlægning og samudbringning i lokalområdet. Opfordring til at genoptage ”forhandling” bladinstitutionerne imellem.

 

Pr. af området. Den pr mæssige dækning af området er ikke tilfredsstillende. Her kunne måske lavet et ”presseråd”.

 

Comments are closed.