Varmestuens bestyrelse har konstitueret sig

Efter en velbesøgt generalforsamling, fredag den 10. april 2015, har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Else Larsen Næstformand: Ketty Andersen Kasserer: Marianne Johansen Sekretær: Helmuth Jensen Medlem: Hanne Pedersen Suppleant: Jørgen Jespersen Suppleant: Kris(tine) Skadborg  

Lokalrådet har konstitueret sig i 2015

        Efter nyvalg til lokalrådet på generalforsamlingen d. 23. marts 2015 har lokalrådet konstitueret sig på et møde d. 7. april 2015 således: Erik Nielsen , formand Egevej 16, tlf.: 65902073/61659761 mail: erikellen@aarslevnet.dk Svend Johnsen, næstformand Mosevej 17, tlf.: 21458845 mail: mosevejfreltofte@gmail.com Karen Kiel Brandt, kasserer Egevej 18, tlf.: 65901610/30959109 mail: karen@flojborg.dk… Read more

Referat fra generalforsamling for lokalråd 2015

1 Valg af dirigent Edmund Pedersen   2 Valg referent og eventuelle stemmetællere Sven Caning, referent Stemmetællere, Kristine Kjærsig og Preben       3 Formandens beretning   Beretning er godkendt.   Spm til beretningen. Et fuldtidsjob? Nej en koordinerende opgave og funktion.   Hal og idrætsforening har igangsat et projekt der åbner op for… Read more

Hjertestartere i Nr. Lyndelse og Nr. Søby

To nye hjertestartere bliver installeret og en tredje bliver gjort tilgængelig for alle   Lokalrådet, med Else Larsen som projektleder, har med støtte fra en række sponsorer samt ved lokal indsamling blandt områdets borgere fået indsamlet så meget, at der de nærmeste dage vil blive opsat en hjertestarter ved Super Brugsen i Nr. Lyndelse og… Read more

Områdets udviklingsplan

Lokalrådet har netop omdelt en kortfattet udgave af vores udviklingsplan for området. Vedhæftede fil udgør det fulde dokument dvs den “store”udgave som afleveres til kommunen. det er vores hensigt at Udviklingsplanen skal være en mulighed for kommunen til at forstå de sammenhænge og muligheder der er for vores område. udviklingsplan kommune