Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening

Bestyrelsen for Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening vil gerne byde velkommen til sæsonen  2018 – 2019.
Medlemspris 150 kr. reg. 0828 konto 0003520536.
Medlemmerne har fortrinsret til arrangementerne. Ægtefæller/samlevere er velkomne til medlemspris.
Meld dig ind. Det er en fordel for foreningen og for dig.
Ved samkørsel betales 20 kr. til chaufføren.
For alle arrangementerne gælder dette, at tilmelding bedes foretaget til
Lene Jørgensen albanivej61@gmail.com eller tlf. 20 44 99 39. Bedst mellem kl. 17.00 og 19.00

Program og vedtægter kan ses på www.skullerodsholm.dk og www.nr.lyndelse-nr.soeby.dk

Bestyrelsen 2018 – 2019

Formand:
Karen Kiel Brandt, Egevej 18, tlf.  65 90 16 10, mail: karen@flojborg.dk Næstformand / tilmeldingsansvarlig:
Lena Jørgensen, Albanivej 61, tlf. 20 44 99 39
mail: albanivej61@gmail.comKasserer:
Aase Skovbjerg Jensen, Carl Nielsensvej 90, tlf. 26 84 51 10, mail: aaseskovbjerg@hotmail.com Presseansvarlig:
Alis Christensen, Bregnevej 6, tlf. 65 90 19 63, mail: alis.christensen@nrlyndelsenet.dk Sekretær:
Bente Veller, Carl Nielsensvej 33, tlf. 60 56 34 38, mail: bente.veller@gmail.com

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Program 2017-2018

1.Virksomhedsbesøg hos ”Katrine og Alfred”. Mandag den 10. september 2018 kl. 16.00 Skandinaviens førende og mest innovative producent af væksthusgrøntsager. Efter rundvisningen er der mulighed for at købe produkter.
Sted:  Assensvej 217, 5250 Odense SV
Tilmelding senest 3. september 2018.
Vi fylder bilerne op ved kirkepladsen kl. 15.30.
Max. 40 personer.
Pris: Medlemmer 30 kr. Gæster 50 kr.

2. Lækre efterårsvarer hos ”Bellissima” Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 16.00. Hyggeeftermiddag med lækkert tøj v/ Henriette Pedersen
Sted: Kværndrup Vænge 6, 5772 Kværndrup
Tilmelding senest 3. oktober 2018.
Vi fylder bilerne op ved kirkepladsen kl. 15.15.
Max 26 personer.
Traktement: Kaffe. Tag selv brød med.
Pris: Medlemmer 25 kr. Gæster 30 kr.

3. En aften med Jesper Buhl og Hanne Bramsen. Fredag den 16. november 2018 kl. 19.00. De vil tage os med op på og bagved scenen og ind i livet med sang og musik.
En aften i samarbejde med Lokalrådet.
Sted: Carl Nielsen Salen, Carl Nielsen Skolen.
Tilmelding senest 8. november 2018.
Max 60 personer. Traktement: Platter fra Inges Landkøkken.
Pris: 130 kr.

4. Besøg på Lokalarkiverne. Onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00. Et besøg på Lokalarkiverne for Nr. Lyndelse og Nr. Søby.
Sted: Symfonien, Nr. Søby gl. skole, Røjlevej 22.
Tilmelding senest 9. januar 2019
Vi fylder bilerne op ved kirkepladsen kl.18.45.
Max 25 personer. Traktement: Kaffe og kage.
Pris: 30 kr.

5. Blomsterbinding og lotteri. Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00. ”Multiflover Design” fra Ringe vil komme og demonstrere blomsterbinderi,
som vi senere spiller om.
Carl Nielsen Hallen. Klublokalet.
Tilmelding senest 13. februar 2019.
Max 50 personer. Traktement: Kaffe og brød.Pris: 125 kr.

6. Besøg på Søbysøgård. Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00. Kurt Rosenfeldt viser rundt og fortæller.
Har du selv en oplevelse fra Søbysøgård, er der lejlighed til at fortælle den.
Sted.: Søvej 27, Nr. Søby
Tilmelding senest 13. marts 2019.
Max 30 personer. Ikke for gangbesværede – mange trapper.
Traktement: Tag selv kaffekurven med.
Pris: 20 kr.

7. Generalforsamling. Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Kun medlemmer har stemmeret.
Niels Ole Frederiksen holder foredrag om at være ”Født i Horsens tugthus”
Sted: Skullerodsholm, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse.
Tilmelding ingen.
Traktement: Smørrebrød
Pris: Medlemmer gratis. Gæster 75 kr.