Lokalrådets beretning 2017

 

”Der sker aller en ski” – her i området, men alivel, jf. Radio Fyn P4.

Det lokalrådet b.la. har haft fingrene i kan følgende nævnes i stikord.

 • Økodagen
 • Droppet affaldsindsamling
 • Indvielse af trampestierne
 • Videoprojekt
 • FMK –lokalsamfunds- og planudvalget, mødet på Skullerodsholm
 • Marster-planen
 • Fibernet i Nr. Søby
 • Vores Egn – brugsen
 • Bænke ved søen
 • Kulturdagen
 • Høringssvar – børn og ungepolitik
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Nr. Søby gadekær
 • Bolig-messe i OCC
 • Borgerbudget 2016 – nej
 • Fynsland – organisationsstruktur – oplæg
 • Hjertestarter – Dømmestrup
 • Spirende fødevaremarked – Kiwi-grunden
 • Velkomstpakken – sponsorer
 • Ny sti i Nr. Søby
 • Og meget andet

Af aktiviteter har jeg valgt at uddybe følgende:

Ved økodagen den 17/4 -2016 på Søbysøgård gjorde vi igen sammen med FMK og Allested-Vejle lokalråd opmærksom på områdets fortræffeligheder som bosætningssted for mulige nye medborgere. Der var 13 – 15000 tilskuere til dette arrangement.

Den næste større aktivitet som jeg vil omtale, var indvielsen af trampestierne ”Spor i landskabet”, den 9. april. Stigruppen, som har etableret stierne stod for opgaven. Der var mange lokale medborgere, som deltog i festlighederne, hvilket vi var glade for, ca. 200 børn og voksne var mødt frem i det dejlige forårsvejr. Der skal lyde en stor tak til lodsejerne, som har lagt jord til uden nogen som helst betaling. Husk at blive på stierne når i færdes på dem og hold hundene i snor. I området er der vildt, som vi alle skal passe på. Vildtet er med til at berige området.

Stigruppen har også fået sat et par bænke op ved søen, som findes ved den nye udstykning i Nr. Lyndelse. John Michelsen Nr. Søby har sponsoreret træet til bænkene og lokalrådet har betalt opskæringen af træstammerne.

Når vi nu er i naturen, skal Søby Søgårdstien også nævnes. Den blev indviet den 19. november. En gruppe af lokale erhvervsdrivende har været drivkraften til etablering af stien. Håbet er, at vi ved fælles hjælp får etableret flere naturstier her i vores skønne natur. Vi har ikke havudsigt, men vi har så meget andet.

Søbysøgård har lagt jord til, og lokale borgere har lagt arbejdskraft til projektet. Lokalrådet har også brugt lidt penge til anlægget af stien.

Kulturgruppen holdt sig heller ikke tilbage med aktiviteter. Den 21. maj løb et stort arrangement af stablen. Museer, kirker, daginstitutioner, orkestre, skoler og Bramstrup m. fl. deltog med mange forskellige aktiviteter, og der var heldigvis mange, som benyttede sig af tilbuddene. Det hele blev rundet af med fællesspisning på Skullerodsholm.

Hvis det går efter planen prøver man i 2019 at gentage kultur- og aktivitetsdagen. En stor tak til alle medvirkende for deres deltagelse.

Som noget helt nyt lod vi os i år lokke med som udstillere på Bolig-messen i Odense Congres Center den 28. -29. og 30 oktober. FMK stillede deres messeudstyr til rådighed og betalte standpladsen af deres markedsføringspulje. Jo flere indbyggere vi er i området jo bedre muligheder for en Rema 1000 i Nr. Lyndelse.

Vores udstilling, som måske var lidt ”tynd”, kan vi lære af til næste gang, vi hopper på markedsføringsvognen.

Vi reklamerede bl.a. for de nye byggegrunde, som ligger i en skøn natur med mange stier.

Mange borgere har været med til at sætte identitet, kvalitet og potentialer på     Der var mange der mødte op og fik en snak med folkene i bussen. Det gjorde en forskel. Tak for det.

Vores egnsprofil i forbindelse med FMKs projekt ”Vores Egn”. Lokalrådet var meget skuffet, da det gik op for os, at Egnsprofilbussen ikke holdt ved Brugsen, som det var planlagt, den skulle gøre i Ferritslev, Årslev og Allested. Der fik vi ændret, så den også holdt ind ved Nr. Lyndelse Brugs i 4 timer.

FMKs lokalsamfunds- planudvalg lagde vejen forbi Skullerodsholm, hvor alle borgere var velkommen til at møde til åben dagsorden. Der var et pænt fremmøde, hvor mange ting blev vendt og hvor lokalrådet efterfølgende lavede et referat, som vi har fulgt op på.

Der har også været en video konkurrence kørende ved vores 2 skoler. 8. klasserne deltog, de måtte lave 4 videoer – hver af max 3 minutters varighed. Der var sat en præmiesum på 10.000 kr. på højkant. Målgruppen for videoen var børnefamilier bosiddende uden for FMK. En halvprofessionel filmmand har desuden lavet en video på 2 minutter til markedsføring af Nr. Lyndelse – Nr. Søby området. Vi har ejendomsretten til videoen.

Så har vi så småt, sammen med FMK påbegyndt udarbejdelsen af en ”Master-plan” for området. Lokalrådet har deltaget i foreløbig 2 møder, flere følger. Der kommer sikkert nogle borgermøder i løbet af året.

Temaet er foreløbig byudvikling i den fysiske form, men også at involvere indsatsområderne for ”Liv og Læring”, og indsats for vækst og erhvervsudvikling bliver inddraget, hvilket er nyt.

Skoler, daginstitutioner og foreninger har haft en samtale om deres fremtidsplaner med FMK.

Flere ting kunne uddybes, men jeg holder her og siger tak til alle, som har medvirket for fælles bedste i 2016.

Tak!

Comments are closed.