Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Generalforsamling i

Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne.

Mandag den 12 marts 2018 kl. 19.00.

på Skullerodsholm Smedestræde 2, Nr. Lyndelse

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Det kommende års aktiviteter.
  6. Godkendelse af budget for næste år.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter.

På valg: Bestyrelsen: Erik Nielsen, Claus Jespersen, Svend Johnsen,

Thyra Langkilde

Suppleanter: Sven Caning, Else Larsen

  1. Valg af revisor samt suppleant.

På valg: Revisor Kirsten Jensen.

Revisor sup. Bente Fugl.

  1. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød.

Husk tilmelding til traktement.

Senest den 5 marts til Karen Brandt 6590 1610.

Comments are closed.