Indkaldelse til Generalforsamling

Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 i Kirkesalen, Albanivej 15 Nr. Lyndelse

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Det kommende års aktiviteter.
  6. Godkendelse af budget og kontingent for næste år.
  7. Bestyrelsen foreslår nye vedtægter, som ses andet sted på hjemmesiden
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

På valg:

Bestyrelsen: Erik Nielsen, Else Larsen, Kristine Kjærsig, Svend Johnsen

Suppleanter: Sven Caning, Claus Jespersen

  1. Valg af revisor samt suppleant.

På valg: Kirsten Jensen, Bente Fugl.

  1. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Hver husstand, forening, institution og erhvervsvirksomhed har max 2 stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød