Hjertestartere i Nr. Lyndelse og Nr. Søby

To nye hjertestartere bliver installeret og en tredje bliver gjort tilgængelig for alle

 

Lokalrådet, med Else Larsen som projektleder, har med støtte fra en række sponsorer samt ved lokal indsamling blandt områdets borgere fået indsamlet så meget, at der de nærmeste dage vil blive opsat en hjertestarter ved Super Brugsen i Nr. Lyndelse og en tilsvarende ved slagteren i Nr. Søby. Endvidere vil hjertestarteren i Carl Nielsen Hallen blive flyttet uden for hallen i et tilsvarende skab som de nye, så alle tre vil være tilgængelige for områdets beboere i alle døgnets timer.

Der vil blive afholdt orienterende møder om brugen af hjertestartere d. 11. og 18. august i Nr. Søby Forsamlingshus og på Skullerodsholm ligesom, der er planlagt en husstandsomdelt orientering til alle borgere vedrørende hjertestarterne.

At der er behov for hjertestartere i området blev tydeligt i forbindelse med byfesten i Nr. Søby ultimo maj i år, hvor en gæst fik hjertestop. Der var læge til stede på pladsen og hjertestarteren fra Carl Nielsen Hallen blev hentet til hjælp ved genoplivningen. Gæsten har det godt efter et kortere hospitalsophold.

Comments are closed.