Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening

7. Generalforsamling
Torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kun medlemmer har stemmeret.
Efter generalforsamlingen kommer historiker Carsten Egå Nielsen og fortæller om kvindehjemmet på Sprogø og nogle af skæbnerne og baggrunden for anstalten.