Nr. Lyndelse og Omegns Husholdningsforening


Blomsterbinding og lotteri kl. 19.00
Multiflower Design, Ringe kommer og demonstrerer blomsterbinding, som vi senere spiller om.
Carl Nielsen Hallen, Klublokalet.
Tilmelding senest 13. febr 2019
Max 50 personer.
Kaffe og brød kr. 125,00