Lokalrådet indkalder til Generalforsamling

Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Torsdag den 31marts 2016 kl. 19.00 i Kirkesalen, Albanivej 15 Nr. Lyndelse

Dagsorden ifølge vedtægterne.