Affaldsindsamling

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg – Midtfyn kommune og Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby, arrangeres affaldsindsamling i områderne Nr. Lyndelse og Nr. Søby søndag den 31. marts fra kl. 8.30 til ca. 11.30.

Mødested Hallen i Nr. Lyndelse, kl. 8.30 hvor Hallen og Brugsen er vært ved en kop kaffe/ the og rundstykker.

Tilmelding til evarambrand@gmail.com

Lokalrådet er efterfølgende vært ved en let frokost i Varmestuen Røjlevej 6 B

Nr. Søby kl. ca. 11.30