Posts Categorized: Lokalråd

Afstemning om borgerbudget 2017

Borgerbudget plakat afstemning Nu kan der stemmes om borgerbudget, hvis man er 10 år eller ældre og bor i Nr. Lyndelse og Nr. Søby sogne. Der stemmes elektronisk som angivet på plakaten ovenfor, og man kan stemme indtil d. 15. november. Lokalrådet  

Lokalrådet har konstitueret sig

        Formand Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse Tlf. 65902073/61659761 Næstformand: Svend Johnsen Mosevej 17 Freltofte Tlf. 21458845                                           mosevejfreltofte@gmail.com Kasserer: Karen Kiel Brandt Egevej 18 Nr. Lyndelse Tlf. 6590 1610 / 30959109                           karen@flojborg.dk   Sekretær: Søren Jensen Dømmestrupvej 45B Dømmestrup Tlf. 5074 3156                                              revisor@sorensus.dk   Medlem: Thyra Langkilde Bramstrup 1. Nr…. Read more

Lokalrådets beretning 2017

  ”Der sker aller en ski” – her i området, men alivel, jf. Radio Fyn P4. Det lokalrådet b.la. har haft fingrene i kan følgende nævnes i stikord. Økodagen Droppet affaldsindsamling Indvielse af trampestierne Videoprojekt FMK –lokalsamfunds- og planudvalget, mødet på Skullerodsholm Marster-planen Fibernet i Nr. Søby Vores Egn – brugsen Bænke ved søen Kulturdagen… Read more

Ny video om vort område

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lokalrådet har fået produceret en video, der kan bruges til at markedsføre vort området med det formål at fremme tilflytning. Målgruppen er børnefamilier bosiddende udenfor vort område, og vil brugt f.eks. til Økodagen på Søbysøgård, hvor tusinder som ikke bor i Faaborg-Midtfyn kommune kommer for at se køerne blive sendt på græs. Starten… Read more

Referat fra generalforsamling for lokalråd 2015

1 Valg af dirigent Edmund Pedersen   2 Valg referent og eventuelle stemmetællere Sven Caning, referent Stemmetællere, Kristine Kjærsig og Preben       3 Formandens beretning   Beretning er godkendt.   Spm til beretningen. Et fuldtidsjob? Nej en koordinerende opgave og funktion.   Hal og idrætsforening har igangsat et projekt der åbner op for… Read more

Hjertestartere i Nr. Lyndelse og Nr. Søby

To nye hjertestartere bliver installeret og en tredje bliver gjort tilgængelig for alle   Lokalrådet, med Else Larsen som projektleder, har med støtte fra en række sponsorer samt ved lokal indsamling blandt områdets borgere fået indsamlet så meget, at der de nærmeste dage vil blive opsat en hjertestarter ved Super Brugsen i Nr. Lyndelse og… Read more