Posts Categorized: Ikke kategoriseret

Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne. Mandag den 12 marts 2018 kl. 19.00. på Skullerodsholm Smedestræde 2, Nr. Lyndelse Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent. Valg af referent og evt. stemmetællere. Formandens beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Det kommende års aktiviteter. Godkendelse af budget for næste år. Indkomne forslag…. Read more