Posts Categorized: Best News

Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne. Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00. I Brugerhuset Varmestuen Røjlevej 6 B Nr. Søby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent. Valg af referent og evt. stemmetællere. Formandens beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Det kommende års aktiviteter. Godkendelse af budget for næste år…. Read more