Posts By:

Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne. Mandag den 12 marts 2018 kl. 19.00. på Skullerodsholm Smedestræde 2, Nr. Lyndelse Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent. Valg af referent og evt. stemmetællere. Formandens beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Det kommende års aktiviteter. Godkendelse af budget for næste år. Indkomne forslag…. Read more

Video om vort område

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lokalrådet har fået produceret en video, der kan bruges til at markedsføre vort området med det formål at fremme tilflytning. Målgruppen er børnefamilier bosiddende udenfor vort område, og vil brugt f.eks. til Økodagen på Søbysøgård, hvor tusinder som ikke bor i Faaborg-Midtfyn kommune kommer for at se køerne blive sendt på græs. Starten… Read more