Afstemning om borgerbudget 2017

Borgerbudget plakat afstemning Nu kan der stemmes om borgerbudget, hvis man er 10 år eller ældre og bor i Nr. Lyndelse og Nr. Søby sogne. Der stemmes elektronisk som angivet på plakaten ovenfor, og man kan stemme indtil d. 15. november. Lokalrådet  

Formandsberetning for Varmestuen 2017

Varmestuen havde generalforsamling d. 7. april 2017       Beretning:     juni: Sankt Hans aften ved sportspladsen hvor ca. 150 deltog, både børn og voksne. Det er efterhånden blevet en tradition for mange af byens borgere at komme. Vi solgte vin og kaffe og sodavand og øl. Børnene bagte snobrød som sædvanlig. Sven Canning… Read more

Lokalrådet har konstitueret sig

        Formand Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse Tlf. 65902073/61659761 Næstformand: Svend Johnsen Mosevej 17 Freltofte Tlf. 21458845                                           mosevejfreltofte@gmail.com Kasserer: Karen Kiel Brandt Egevej 18 Nr. Lyndelse Tlf. 6590 1610 / 30959109                           karen@flojborg.dk   Sekretær: Søren Jensen Dømmestrupvej 45B Dømmestrup Tlf. 5074 3156                                              revisor@sorensus.dk   Medlem: Thyra Langkilde Bramstrup 1. Nr…. Read more

Varmestuen har fået nye vedtægter

§1 Navn og Hjemsted: Den selvejende institution brugerhuset Varmestuen i Nr. Søby, Fåborg-Midtfyn Kommune §2 Formål: 1. Varmestuens formål er at skabe mulighed for social og kulturel udfoldelse. 2. At skabe et aktivitetshus, hvor generationer i Nr. Søby og Omegn kan mødes og samarbejde om aktiviteter og om stedet i fælles ansvar. 3. Aktiviteter skal… Read more

Bestyrelsen i Varmestuen har konstitueret sig

Bestyrelsen for Brugerhuset Varmestuen 2017:   Formand: Else Larsen                                                 24 85 11 29                     Næstformand: Jørgen Jespersen                           65 90 20 67                                                                                               40 85 04 97  Kasserer: Marianne Johansen                                65 90 10 62   Sekretær: Helmuth Jensen                                        65 90 15 73   Medlem: Hanne Pedersen                                          65 99 14 01                                                                                                                                                    Suppleant: Bente Kyvik                                                65 90 19 44                                                           Suppleant: Knud Pindstofte                    … Read more

Lokalrådets beretning 2017

  ”Der sker aller en ski” – her i området, men alivel, jf. Radio Fyn P4. Det lokalrådet b.la. har haft fingrene i kan følgende nævnes i stikord. Økodagen Droppet affaldsindsamling Indvielse af trampestierne Videoprojekt FMK –lokalsamfunds- og planudvalget, mødet på Skullerodsholm Marster-planen Fibernet i Nr. Søby Vores Egn – brugsen Bænke ved søen Kulturdagen… Read more

Ny video om vort område

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lokalrådet har fået produceret en video, der kan bruges til at markedsføre vort området med det formål at fremme tilflytning. Målgruppen er børnefamilier bosiddende udenfor vort område, og vil brugt f.eks. til Økodagen på Søbysøgård, hvor tusinder som ikke bor i Faaborg-Midtfyn kommune kommer for at se køerne blive sendt på græs. Starten… Read more

To trampestier i Nr. Lyndelse

Indvielse af to nye trampestier i Nr. Lyndelse Vi bor i et smukt naturområde, og fra april har alle nu mulighed for at se lidt mere til det. De to i alt 8 km stier er en del af Spor i Landskabet og har begge udgangspunkt fra kirken i Nr. Lyndelse. Vi håber at se… Read more