Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Generalforsamling i Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne. Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00. I Brugerhuset Varmestuen Røjlevej 6 B Nr. Søby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af dirigent. Valg af referent og evt. stemmetællere. Formandens beretning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Det kommende års aktiviteter. Godkendelse af budget for næste år…. Read more

Ny bænk opsat

Lokalrådet har opsat en ny bænk på den ene af vore “Spor i Landskabet” – Nr. Lyndelse – Dømmestrup. Sæt jer ned og nyd roen i skoven under turen.

Find foreninger i vort område

  Faaborg Midtfyn kommune har lavet et program, som viser foreninger i vort område. Hvis du skriver din adresse i søgefeltet i linket her, vil du få vist på et kort de aktiviteter, som foregår i nærheden. Der er  en kort vejledning til kortet. Hvis man vælger enten et markeret punkt på kortet eller i… Read more

Video om vort område

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lokalrådet har fået produceret en video, der kan bruges til at markedsføre vort området med det formål at fremme tilflytning. Målgruppen er børnefamilier bosiddende udenfor vort område, og vil brugt f.eks. til Økodagen på Søbysøgård, hvor tusinder som ikke bor i Faaborg-Midtfyn kommune kommer for at se køerne blive sendt på græs. Starten… Read more