Varmestuens formandsberetning

Formandsberetning til generalforsamling i varmestuen den 15 april 2016   15.juni: Udflugt til Faaborg. Vi kørte i egne biler til Faaborg, hvor vi så lidt på byen, og spiste ved ” Frk. Jensen”( et stort Stjerneskud ) kørte så til Svanninge bakker, hvor nogle af os spillede ”Minigolf” og andre købte kaffe eller en is…. Read more

Varmestuens bestyrelse har konstitueret sig

Bestyrelsen for Brugerhuset Varmestuen 2016:    Formand: Else Larsen                                                             24 85 11 29 Næstformand: Jørgen Jespersen                                       65 90 20 67                                                                                                          40 85 04 97  Kasserer: Marianne Johansen                                           65 90 10 62  Sekretær: Helmuth Jensen                                                  65 90 15 73  Medlem: Hanne Pedersen                                                    65 99 14 01                                                                                                           28 79 14 01  Suppleant: Kris Skadborg          … Read more

Lokalrådet har konstitueret sig i 2016

Lokalrådets sammensætning 2016 Formand: Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse                  Tlf. 6590 2073 / 6165 9761                      erikellen@aarslevnet.dk   Næstformand: Svend Johnsen Mosevej 17 Freltofte Tlf. 21458845          mosevejfreltofte@gmail.com   Kasserer: Karen Kiel Brandt, Egevej 18 Nr. Lyndelse Tlf. 6590 1610 / 30959109                           karen@flojborg.dk   Sekretær: Søren Jensen, Dømmestrupvej 45B Dømmestrup Tlf. 5074 3156          revisor@sorensus.dk Medlem: Thyra Langkilde,… Read more

Formanden for lokalrådets beretning 2016

Beretningen 2016 Lokalrådets arbejde i 2015/16 kan groft deles i 3 hovedoverskrifter Velkomstpakken for nye medborgere Kulturdagen til den 21. maj 2016 Trampesti – projektet til åbningsdagen den 9. april 2016. Velkomstpakken. Vi havde sidste år så småt taget hul på arbejdet med en velkomstpakke, det er vi så nået i mål med i år…. Read more

To trampestier i Nr. Lyndelse

Indvielse af to nye trampestier i Nr. Lyndelse Vi bor i et smukt naturområde, og fra april har alle nu mulighed for at se lidt mere til det. De to i alt 8 km stier er en del af Spor i Landskabet og har begge udgangspunkt fra kirken i Nr. Lyndelse. Vi håber at se… Read more

Varmestuens bestyrelse har konstitueret sig

Efter en velbesøgt generalforsamling, fredag den 10. april 2015, har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Else Larsen Næstformand: Ketty Andersen Kasserer: Marianne Johansen Sekretær: Helmuth Jensen Medlem: Hanne Pedersen Suppleant: Jørgen Jespersen Suppleant: Kris(tine) Skadborg  

Lokalrådet har konstitueret sig i 2015

        Efter nyvalg til lokalrådet på generalforsamlingen d. 23. marts 2015 har lokalrådet konstitueret sig på et møde d. 7. april 2015 således: Erik Nielsen , formand Egevej 16, tlf.: 65902073/61659761 mail: erikellen@aarslevnet.dk Svend Johnsen, næstformand Mosevej 17, tlf.: 21458845 mail: mosevejfreltofte@gmail.com Karen Kiel Brandt, kasserer Egevej 18, tlf.: 65901610/30959109 mail: karen@flojborg.dk… Read more

Referat fra generalforsamling for lokalråd 2015

1 Valg af dirigent Edmund Pedersen   2 Valg referent og eventuelle stemmetællere Sven Caning, referent Stemmetællere, Kristine Kjærsig og Preben       3 Formandens beretning   Beretning er godkendt.   Spm til beretningen. Et fuldtidsjob? Nej en koordinerende opgave og funktion.   Hal og idrætsforening har igangsat et projekt der åbner op for… Read more