Lokalrådets beretning 2017

  ”Der sker aller en ski” – her i området, men alivel, jf. Radio Fyn P4. Det lokalrådet b.la. har haft fingrene i kan følgende nævnes i stikord. Økodagen Droppet affaldsindsamling Indvielse af trampestierne Videoprojekt FMK –lokalsamfunds- og planudvalget, mødet på Skullerodsholm Marster-planen Fibernet i Nr. Søby Vores Egn – brugsen Bænke ved søen Kulturdagen… Read more

Ny video om vort område

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lokalrådet har fået produceret en video, der kan bruges til at markedsføre vort området med det formål at fremme tilflytning. Målgruppen er børnefamilier bosiddende udenfor vort område, og vil brugt f.eks. til Økodagen på Søbysøgård, hvor tusinder som ikke bor i Faaborg-Midtfyn kommune kommer for at se køerne blive sendt på græs. Starten… Read more

Varmestuens formandsberetning

Formandsberetning til generalforsamling i varmestuen den 15 april 2016   15.juni: Udflugt til Faaborg. Vi kørte i egne biler til Faaborg, hvor vi så lidt på byen, og spiste ved ” Frk. Jensen”( et stort Stjerneskud ) kørte så til Svanninge bakker, hvor nogle af os spillede ”Minigolf” og andre købte kaffe eller en is…. Read more

To trampestier i Nr. Lyndelse

Indvielse af to nye trampestier i Nr. Lyndelse Vi bor i et smukt naturområde, og fra april har alle nu mulighed for at se lidt mere til det. De to i alt 8 km stier er en del af Spor i Landskabet og har begge udgangspunkt fra kirken i Nr. Lyndelse. Vi håber at se… Read more

Varmestuens bestyrelse har konstitueret sig

Efter en velbesøgt generalforsamling, fredag den 10. april 2015, har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Else Larsen Næstformand: Ketty Andersen Kasserer: Marianne Johansen Sekretær: Helmuth Jensen Medlem: Hanne Pedersen Suppleant: Jørgen Jespersen Suppleant: Kris(tine) Skadborg  

Lokalrådet har konstitueret sig i 2015

        Efter nyvalg til lokalrådet på generalforsamlingen d. 23. marts 2015 har lokalrådet konstitueret sig på et møde d. 7. april 2015 således: Erik Nielsen , formand Egevej 16, tlf.: 65902073/61659761 mail: erikellen@aarslevnet.dk Svend Johnsen, næstformand Mosevej 17, tlf.: 21458845 mail: mosevejfreltofte@gmail.com Karen Kiel Brandt, kasserer Egevej 18, tlf.: 65901610/30959109 mail: karen@flojborg.dk… Read more

Referat fra generalforsamling for lokalråd 2015

1 Valg af dirigent Edmund Pedersen   2 Valg referent og eventuelle stemmetællere Sven Caning, referent Stemmetællere, Kristine Kjærsig og Preben       3 Formandens beretning   Beretning er godkendt.   Spm til beretningen. Et fuldtidsjob? Nej en koordinerende opgave og funktion.   Hal og idrætsforening har igangsat et projekt der åbner op for… Read more

Hjertestartere i Nr. Lyndelse og Nr. Søby

To nye hjertestartere bliver installeret og en tredje bliver gjort tilgængelig for alle   Lokalrådet, med Else Larsen som projektleder, har med støtte fra en række sponsorer samt ved lokal indsamling blandt områdets borgere fået indsamlet så meget, at der de nærmeste dage vil blive opsat en hjertestarter ved Super Brugsen i Nr. Lyndelse og… Read more